Pravidla MC LOĎKA

  1. Mateřské centrum Loďka je určené dětem od 0 do max. 6 let a jejich dospělému doprovodu.
  2. Cena za návštěvu MC je 20,- Kč za každou dospělou osobu, děti mají vstup zdarma. Každý návštěvník je povinen se zapsat do knihy návštěv, která je k dispozici u vstupu do mateřského centra a zaplatit vstupné. První návštěva je zdarma.
  3. Za dítě nese veškerou zodpovědnost dospělý doprovod a to po celou dobu pobytu v MC. Je povinen dítě hlídat, aby nedošlo k úrazu, či napadení jiného dítěte. Nese také odpovědnost za škody způsobené nedbalostí.
  4. Prosím, buďte ohleduplní k sobě i ostatním a nevoďte do centra děti s jakýmkoli infekčním onemocněním!!!
  5. Vstup do mateřského centra je pouze po přezutí. Udržujte čistotu a pořádek ve všech částech MC (včetně toalet). Doprovázejte své děti na WC. Pokud dítě použije nočník, umyjte jej. Papírové pleny odhazujte do vyhrazeného odpadkového koše.
  6. K hračkám a ostatnímu vybavení se chovejte šetrně. Před odchodem použité hračky ukliďte.
  7. VSTUP osobám pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek JE ZAKÁZÁN.
  8. Máte-li dotazy či připomínky, neváhejte a obraťte se bez váhání na nás.

Děkujeme a přejeme Vám příjemný pobyt v našem centru 🙂