Program listopad 2019

DATUM: PROGRAM:
7.11. Biblická příběh
14.11. Říkadla, cvičení, zpívání s pohybem
21.11. Den díkůvzdání – pizza party
28.11. Úvod do adventu